Kilslidventil kategoribild

Kilslidventiler

Kilslidsventiler, även kallade slussventiler, är utmärkta för effektiv avstängning av vätske- och gasflöden. Engelsberg kilslidventiler är särskilt lämpliga för fibersuspensioner eller andra processer som inbegriper en betydande mängd fasta partiklar. Detta då ventilerna är designade helt utan dolda utrymmen mellan kägla och hus, vilket förlänger ventilens livslängd även i krävande applikationer. För att öppna och stänga ventilen måste man vrida flera varv, vilket minskar risken för vätskeslag i systemet.