Kägelventil kategoribild

Kägelventiler

En kägelventil är en ventil med linjärt rörelsemönster som huvudsakligen är utformad för att stoppa, starta och reglera flöden. En av fördelarna med kägelventiler är att de är lätta att stänga av. Kägelventiler återfinns ofta i applikationer för kylvattensystem, bränsleoljesystem och vattenreningsapplikationer. Våra Engelsberg kägelventiler kan levereras i ett brett utbud av lika höglegerade metaller. För kryogena applikationer erbjuder vi en speciell design med förlängd spindel.

Kägelventilen har en kägla som manövreras upp och ner antingen med en manuell ratt eller ett manöverdon, på grund av sin konstruktion ger detta en långsam stängning och öppning, en stor fördel för att undvika tryckslag. Vid stängd ventil är ventilen helt tät, däremellan kan ventilen användas för reglering av flödet, vid fullt öppen ventil ger ventilen ett relativt högt tryckfall.