Pneumatiska manöverdon

Pneumatiska manöverdon använder tryckluft för att generera mekanisk kraft som kan styra ventilerna. De är de mest använda ställdonen i alla olika branscher och uppfyller ofta processkraven. De ger exakt och stabil styrning och kräver minimalt underhåll. Ramén Valves levererar olika sorters högkvalitativa pneumatiska ställdon från välkända märken (t.ex. AirTorque, Wirematic och Rotork).

Så fungerar pneumatiska manöverdon

Pneumatiska manöverdon är tillgängliga i enkelverkande eller dubbelverkande konfiguration. I enkelverkande konfiguration styr luftbelastningen från ventillägesställaren ställdonets ena sida, medan den andra sidan styrs av fjäderbelastningen. Denna typ av konfiguration passar perfekt till processäkerhetsapplikationer där ”fail-close” (dvs. ventilen stängs vid signalförlust) eller ”fail-open” (dvs. ventilen öppnas vid signalförlust) är ett krav.

I dubbelverkande konfiguration styrs ställdonet av luftbelastning på båda sidor. Dubbelverkande ställdon ger smidig och stabil styrning i många applikationer. Till exempel är de det bästa valet då ”fail in last position” är ett krav, vilket betyder att ventilen bör vridas till sista läget vid styrsignalförlust. Vi levererar pneumatiska ställdon som följer principerna för antingen rack- och kuggstångsdon eller scotch yoke-don.

Kuggstångsdon kontra Scotch yoke-don

I ställdon med kuggstång får lufttrycket i ställdonets yttre/inre kammare ett cirkulärt kugghjul att rotera, vilket i sin tur får ställdonet att rotera. I ställdon med scotch yoke-mekanism uppnås den roterande rörelsen genom att en kolv rör sig linjärt. Den fram- och tillbakagående delen är kopplad till det glidande oket (yoke) via en skåra med plats för ett stift fäst vid en skivformad vev. Lufttrycket i kolven tillför den kraft som krävs för att rotera veven, vilket resulterar i att även ställdonet roterar.

Ställdon med kuggstångsmekanism används normalt i styrningssyfte eftersom de ger ett konstant vridmoment i alla positioner. Ställdon med scotch yoke-mekanism ger emellertid bättre prestanda för On/off-ventiler/applikationer (t.ex. kulventiler och vridspjäll) på grund av en högre vridmomenteffekt i början och slutet av ventilslaget.

Dessa manöverdon har hus och inre delar i anodiserat aluminium och rostfritt stål. Andra material finns tillgängliga på begäran. Ställdonen erbjuder mycket säker drift i en mängd olika applikationer och med olika klassificeringar, t.ex. explosionsfarligt område.

Läs merLäs mindre

AT model, an Air Torque rack and pinion actuator, delivers high performance and reliable control, utilizing the latest available technology and materials.

AT series, fast & safe operating actuators with adjustable travel stops, uses the rack and pinion mechanism to produce a quarter turn movement. The operation is based on a pressure signal inserting a force on the balanced piston surface following by a conversion into a rotary motion through a pinion shaft.

These actuators are available in both spring return (SR) and double acting (DA) configurations suitable for various applications.

The RC200 model is a Rotork pneumatic actuator, giving high torque in end position. These actuators are light, very compact and have a robust design especially with manual override solution. Low stroke volume to reduce the amount of compressed air and low maintenance are other advantages of this type of actuator.

RC200 series features Scotch yoke principle in which the rotary motion is achieved by linear motion of a slider/piston. The reciprocating part is coupled to the sliding yoke with a slot that engages a pin on a disk-shaped crank. The air pressure in the piston insert a force to rotate the crank resulting in the actuator rotary motion.

They are available in both spring return and double acting configurations and suitable for both On/Off and regulating.

Wirematic rack & pinion type of actuators, offer a wide range torque to generate a quarter turn movement.

In rack & pinion mechanism a circular gear (pinion) rotates by two gear bars (racks) due to the air pressure in the outer/inner chamber of the actuator. This results in a rotary motion of the actuator.

These actuators can be configured as spring return (SR) or double acting (DA). The springs are placed inside the piston rack in an anodized aluminium casing resulting in a high quality compact design, suitable for rotary valves.