Lägesställare

Lägesställare används för att reglera luftbelastningstrycket på ventilställdonen. En lägesställare tvingar ställdonet att flytta ventilen tills önskat läge har uppnåtts och balanserats i enlighet med utmatningssignalen från regulatorn. Styrsignalen till lägesställaren kan vara elektrisk eller pneumatisk. De kan vara 3–15psi, 4–20 mA, 0–10V, digitala eller ha olika protokoll såsom HART eller Profibus.

Varför används lägesställare?

Huvudsyftet med en lägesställare är att förbättra ventilens upplösning. Lägesställaren säkerställer att ventilens läge kommer så nära som möjligt det läge som begärts av styrsystemet. Den kan mildra effekten av dynamiska variationer som orsakar ogynnsam reglerbarhet, såsom förändringar i packningsfriktion till följd av korrosion, smuts, smörjning, slarviga kopplingar och icke-linjäriteter i ventilställdonen. Lägesställaren kan också förbättra svarshastigheten baserat på den mottagna signalen vilket möjliggör snabbare luftbelastning och avluftning.

Så fungerar lägesställare

Beroende på ventiltyp är lägesställare normalt monterade antingen på sidooket för linjära ventiler eller överst på roterande ventiler. Det finns emellertid alltid en mekanisk koppling till ventilspindeln. När processvariabeln (t.ex. flödeshastighet, temperatur, tryck) skiljer sig från börvärdet, matar en styrsignal från regulatorn in lägesställaren. Lägesställaren skickar en motsvarande lufttrycksbelastning till ställdonet. När den mekaniska kopplingen känner av att ventilläget har förändrats, skickas återkopplingssignalen till regulatorn där den jämförs med börvärdet för att se till att ventilen har uppnått önskat läge. Utan en lägesställare i reglerkretsen kan ingen lägesställaresåterkoppling fås, vilket skulle resultera i sämre styrprecision.

Beroende på ställdonskonfiguration kan lägesställare paras med både dubbelverkande och enkelverkande ställdon. Lägesställare för enkelverkande ställdon har endast en luftutgång till ställdonet, medan dubbelverkande typer har två luftutgångar som ska användas med ställdon utan fjäder.

Ramén Valves levererar analoga och digitala ventillägesställare från Flowserve, Siemens och Schneider Electric.

Läs merLäs mindre

PMV D3 är en digital lägesställare som levereras av Flowserve. Kan användas med både enkelverkande och dubbelverkande manöverdon. Produkten har ett datoroptimerat pneumatiskt relä vilket ger en mycket bra dynamisk prestanda samtidigt som det ger en låg luftförbrukning i viloläge. Konfigueras lätt med tryckknappar via en tydlig display med svenskt menyspråk.

Kan även leveras med D3 fjärrmontage, vilket är lämpligt för installation i miljöer där det finns kraftiga vibrationer, höga eller låga temperaturer, korrosiva miljöer, dålig tillgänglighet m.m. Max rekommenderad längd mellan D3 och fjärrmontageenheten är 5 meter.

PMV D30 är en robust digital lägesställare för enkel/dubbelverkande, vridande och linjära don. Har stor kapacitet och lämpar sig för appikationer som kräver större ventildimensioner. Donets fjäderbelastade spindel gör att montaget blir glappfritt, vilket krävs för noggrann reglering. Finns även i utförande för explosionsfarliga miljöer med ATEX klassning. Tvåknappskalibrering och svenskspråkig meny.

PMV EP5 och P5 serien tillverkad av Flowserve är analoga elektropneumatiska lägeställare (även kallade lägesregulatorer) för roterande och linjära ställdon. Tillåter enkel påbyggnad av lägesgivare, gränslägesbrytare och I/P omvandlare som bidrar med noggrannare reglering. Kommer med manometeruttag och är helt tätt kapslad med robust aluminiumhölje.

PMV D20 är en komapkt digital lägeeställare för enkel- och dubbelverkande manöverdon. Den enkla designen bidrar med hög upplösning även för mindre ventiler. D20 kalibreras enkelt på bara några sekunder genom ett knapptryck. Display och menyval med svenskt språkval. Finns med HART och som explosionssäker för farliga miljöer.

Seimens SIPART PS2 är en elektropneumatisk lägesställare som kan monteras på både vriddon och linjära don. Lägesställaren är designad med så kallade piezoelektriska ventiler som endast använder luft då det behövs, vilket gör den till en ekonomisk och miljösmart produkt. Hanteras enkelt med tryckknappar eller fältbuss. Har ett antal inbyggda automatiska funktioner och kan även fjärrstyras, vilket gör att den passar bra i kristiska och potentiellt farliga miljöer som t.ex. vid starka vibrationer, extrema temperaturer, strålning och applikationer där ventilpaketet är svårt att ta sig fram till.